A-VII-1 Zolnay László esztergomi gyujtése

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Prímási és Főkáptalani Levéltár, Esztergom; Balassi Bálint Múzeum, Esztergom

ISMERTETÉSE: Zolnay László (1916-1985) régész, művészettörténész, a történelemtudományok doktora. 1949-1951 és 1961-1985 között a Budapesti Történeti Múzeum munkatársaként a budavári ásatásokon dolgozott, 1953-1960 között az Esztergomi Balassi Bálint Múzeum igazgatója, 1960-ban a Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkatársa. Főbb kutatási területei a budai vár, Esztergom és Eger középkori építés- és művelődéstörténete.1
A regeszták feltehetően Esztergom régészeti topográfiájához és Zolnay László saját kutatásaihoz készültek, az Esztergom középkori történetére vonatkozó két legjelentősebb levéltári gyűjtemény anyagáról: a Prímási Levéltár, valamint a Főkáptalani Levéltár iratairól, továbbá a Balassa Bálint Múzeum ún. Packh János-hagyatékáról és Prokopp Gyula gyűjtéséből.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 410 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Zolnay László, 1962

TARTALMA: A regeszták az esztergomi érsekség Főkáptalani Levéltárából, a Prímási Levéltárból, és a Balassi Bálint Múzeum Tervtárából kigyűjtött topográfiai jellegű, az érsekség középkori birtokaira, az esztergomi várra és városra, városábrázolásokra valamint a székesegyház középkori és 19. századi építéstörténetére vonatkozó adatokat tartalmaznak.3

Jegyzetek:

1 Bibliográfiáját ld.: D. Matuz Edit - Bordás Attila: Zolnay László (1916-1985). Műveinek bibliográfiája és hagyatékának ismertetése. Budapest 2000
Zolnay László kézirathagyatéka a Budapesti Történeti Múzeum Adattárában található.
Zolnay Lászlóra vonatkozóan ld.: SZÉKELY GYÖRGY: Zolnay László 1916-1985. Budapest Régiségei XXV. (1984) 1-3.; JÁVOR OTTÓ: Zolnay László (1916-1985) Budapest XXIII. (1985/9.) 29.; NÁDOR TAMÁS: Zolnay László. In: Nádor Tamás: Ex Libris. Budapest 1986, 455-463.; ZOLNAY LÁSZLÓ: Hírünk és hamvunk. Budapest 1986 (Tények és tanúk); SZEPESI ATTILA: Zsigmond király apródja. Emléksorok Zolnay Lászlóról. új Írás XXIX. (1989) 94-100.; Zolnay László (1916-1985) emlékkiállítás. Budapesti Történeti Múzeum 2000. IX. 15-XI. 6.

2 Packh János (1796-1839). Az OMF Magyar Építészeti Múzeuma és az Esztergomi Keresztény Múzeum Kiállítása. Esztergom-Pannonhalma, 1989-1990. (Szerk. Pusztai László, Vukov Konstantin) Esztergom-Budapest 1989; PROKOPP GYULA: Packh János (1796-1839) Uo. l.n.; HORVÁTH ISTVÁN - H. KELEMEN MÁRTA - TORMA ISTVÁN: Esztergom és a dorogi járás. (Szerk. Torma István) Budapest 1979 (Komárom Megye régészeti topográfiája - Magyarország Régészeti Topográfiája 5.)

3 LEPOLD ANTAL: Esztergom régi látképei. Budapest 1944


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo