A-V-3 Vegyes topográfiai adatok

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MTA Könyvtárának Kézirattára

ISMERTETÉSE: Vegyes művészet- és építészettörténeti vonatkozású dokumentumok a Kézirattár különböző fondjaiból.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 23 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Voit Pál, H. Boros Vilma, 1955-1956

TARTALMA: A Kézirattár néhány művészettörténeti vonatkozású kötetének rövid ismertetése. (Például akadémiai jelentés Hont vármegye régiségeiről [1847]; Esztergom város leírása és története; Descriptio geographico statistica topographica Comitatus Sümegiensis; Az Angolkisasszonyok pesti intézetének története; Varsányi János mérnök által Szombathely határában kiásott régiségek topographikus leírása,1 Dohovits Vazul [1783-1850] akadémiai levelező tag önéletrajzi feljegyzései stb.)

Jegyzetek:

1 Ld.: VARSÁNYI JÁNOS: A szombathelyi határban 1836-1845-ig kiásott régiségek topographikus leírása. Archaeologiai Értesítő IV. (1871) 213-218.; SZENTESI EDIT: Varsányi János: Régiségtani rajzok, 1840-1850-es évek. In: A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a XIX. században. (Szerk. Majoros Valéria, Szabó Júlia) Budapest 1992, 111-117.; SZENTESI EDIT: Szombathelyi album. In: Történelem - Kép. Budapest 2000, 504-507. Kat. VIII-15. Varsányiról és további rajzairól ld.: HOPPE LÁSZLÓ: A református templom tornya Szokolyán. Műemlékvédelmi Szemle 2. (1992) 5-18.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo