A-V-1 Modenai számadások

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MTA Kćnyvtárának Kézirattára, Modena (1. doboz MS 4996; 2. doboz MS 4997; 3. doboz MS 4998)

ISMERTETÉSE: A modenai volt Este levéltárban őrzćtt, Estei Hyppolit esztergomi érsekségének, illetve egri püspćkségének idejéből, az 1487-1520 kćzćtti időből származă esztergomi és egri számadáskćnyvek egy részének másolatai.1 Ezt az anyagot a magyar tćrténetÝrás számára báră Nyáry Albert fedezte fel, s 1867-ben jelentette Akadémiának. Ezt kćvetően az esztergomi és egri érsekség kćltségén másolatok készültek, melyek azăta elvesztek. Az Akadémia a forrásanyagot teljes egészében szerette volna megszerezni, ezért 1908-ban velencei levéltáros szakemberekkel megkezdte az iratok másoltatását. A munka 1916-ban a háború kćvetkeztében abbamaradt és később sem folytatădott. A kéziratos másolatok készÝtése később, a mikrofilm technika elterjedésével értelmét vesztette, a forrásanyag mikrofilmjét azonban csak 1960-ban tudta beszerezni a MOL. Ekkorra a kćtetek anyaga - penészedés miatt - a század eleji állapothoz képest jelentősen romlott, s egy része teljesen olvashatatlanná vált. Ennek kćvetkeztében az Akadémia által készÝttetett másolatok és az MOL mikrofilmjei nem fedik egymást teljes egészében. A MOL mikrofilmjeiről készült cédulák az A-I-83 jelzet alatt találhatăk. Ismertetését ld. ott.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 2 cédulasorozat: 2563, illetve 1922, ćsszesen 4885 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Voit Pál, 1953-1957; Waigand Jăzsef, 1964-1968

TARTALMA: A teljes anyag áttekintésével két cédulasorozat is készült. Az első sorozat csak az olasz nyelvű szćvegeket adja meg, fordÝtás nélkül. 1964-1968 kćzćtt az Országos Műemléki Felügyelőség megbÝzásábăl újabb cédulasorozat készült, melyek az eredeti szćveg magyar nyelvű kivonatát is tartalmazzák. Ennek a sorozatnak a másodpéldányai kerültek a Regesztagyűjteménybe.

Jegyzetek:

1 A Magyar Tudományos Akadémia Tćrténettudományi Bizottsága Másolat- és Kéziratgyűjteményének ismertetése. (ÖsszeállÝtotta Lukinich Imre) Budapest 1935, 33-36.; SUGÁR ISTVÁN: Az egri püspćkćk tćrténete. Budapest 1984, 201-210.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo