A-IV-2 Visitatio Barsiensis per O. J. B. Vochra, Praepositum, Archidiaconum et Plebanum Posoniensem peracta

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: ELTE Egyetemi Könyvtárának Kézirattára, Ab 30

ISMERTETÉSE: Az Esztergomi Egyházmegyéhez tartozó barsi esperesi kerület 1699-es canonica visitatiójának jegyzőkönyve. A szöveg a jegyzőkönyvek szabályainak megfelelően kitér a község nevére, kegyurára, a templom állapotára, titulusára, liturgikus és egyéb berendezési tárgyaira, olykor a könyvekre, a plébános személyére és nyelvtudására is.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 52 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: H. Boros Vilma, 1970-es évek

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag egészének áttekintésével készültek; Bazin, Csejte, Istvánfalva [Kisistvánd], Modor, Pozsonyszentgyörgy [Szentgyörgy], Vöröskő stb. településekre vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Jegyzetek:

1 TÍMÁR PÉTER: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekről. Aetas (1987/1.) 133-134.; VARGA IMRE: A Canonica Visitatio. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok I. (1989) 337-354.; Visitatio canonica. Az Esztergomi Főegyházmegye Barsi Főesperességének egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1647-1674). (Válogatta, sajtó alá rendezte és bevezette Tomisa Ilona) Budapest 1992


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo