A-IV-1 Hevenesi-gyűjtemény

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: ELTE Egyetemi Könyvtárának Kézirattára, Collectio Hevenesiana (MS J 128)

ISMERTETÉSE: Hevenesi (Kishevenesi) Gábor (1656-1715) jezsuita pap, bölcseleti és teológiai doktor, történetíró. Teológiát tanított Bécsben, majd Grazban. 1700-tól 1706-ig a bécsi rendi kollégium rektora, újoncmester, a nagyszombati egyetem bölcsészkari dékánja, a bécsi Pazmaneum igazgatója és az osztrák rendtartomány generálisa volt. Haláláig munkatársa és tanácsadója Kollonics Lipót kalocsai érseknek,1 de véleményét nemegyszer kikérte I. Lipót császár is. Irodalmi működésének három évtizede alatt 34 könyve jelent meg nyomtatásban.2 1686-ban ő kezdeményezte a magyar történelem forrásainak összegyűjtését, s fölhívása nyomán a különböző családi és egyéb levéltárakban található iratok, oklevelek, adománylevelek, canonica visitatiók stb. másolataiból 91 kötetnyi kézirat gyűlt össze, melyeket az ELTE Egyetemi Könyvtárának Kézirattára őriz. (Collectio Hevenesiana).3 A munka elsődleges célja a jezsuita rend által a török alól felszabadított területeken támasztott birtokigények alátámasztása volt, de a gyűjtemény végül általános történeti jelentőségűvé vált, mivel a lemásolt eredeti iratok nagy része azóta elpusztult. úttörő jelentőségű műve a magyar szentekről 1692-ben latin és magyar nyelven megjelentetett életrajz-gyűjteménye. A rézmetszetekkel illusztrált kötetben a szerző ötvenöt szent és boldog rövid életrajzát közölte Jan Bolland hatalmas vállalkozása, az Acta Sanctorum nyomán.4

II. A cédulák

MENNYISÉGE: kb. 9000 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: H. Boros Vilma, 1954-1979

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag egészének áttekintésével készültek.

ELHELYEZÉSE: Az eredeti anyag rendjében, kötetszám / fóliószám szerint. A cédulasorozat Hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 Kalocsán az érseki rezidencia egy XVII. századi, ismeretlen festőtől származó portréja őrzi emlékét.

2 Hevenesi Gáborra vonatkozóan ld.: HÓMAN BÁLINT: Kishevenesi Hevenesi Gábor. In: Emlékkönyv dr. gróf Klébelsberg Kúnó negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére. [Szerk. Lukinich Imre] Budapest 1926, 453-462.; HÓMAN BÁLINT: Történetírás és forráskritika. Budapest 1938, 337-351.; KOSÁRY DOMOKOS: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest 19832, 144-145.; GUNST PÉTER: A magyar történetírás története. Budapest 20002, 144-147. (Történelmi kézikönyvtár)

3 Index in manuscriptorum Hevenesianorum collectionem. [18. századi kéziratos mutató, Egyetemi Könyvtár Kézirattára, MS J 130]; Mutató a Hevenesy-Kaprinay és Pray gyűjteményhez (1875-1885). [Egyetemi Könyvtár Kézirattára, MS J 93]; Catalogus litterarum originalium ac Collectionis Hevenesiani et Prayanae. Budapest 1894; Catalogus Collectionis Kaprianyanae Bibliothecae Regiae Scientiarum Universitatis Budapestini. II. Budapestini 1907, 395-700. (Catalogus Manuscriptorum Bibliothecae Reg. Scient. Universitatis Budapestiensis II.); TÓTH ANDRÁS: "Holt" kéziratgyűjtemények élete. Magyar Könyvszemle LXXIV. (1958) 42-50.; HÖLVÉNYI GYÖRGY: Henevesi Gábor útmutatásai a történeti forrásanyag gyűjtéséhez. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. VI. (1972) 147-152.

4 HEVENESI, GABRIEL S. J.: Ungaricae Sanctitatis Indicia, Sive Brevis quinquaginta quinque Sanctorum, Beatorum ac Venerabilium Memoria Iconibus expressa [...] Tyrnaviae 1692. A könyv több kiadást ért meg. 1695-ben és 1737-ben ismét kiadták magyar és latin nyelven (Régi Magyar Könyvtár II. 1718., 1737.) Ismertetését ld.: KERNY TERÉZIA: Hevenesi Gábor: Magyar szentség. In: Történelem - Kép. Budapest 2000, 334. Kat. V-26. [részletes bibliográfiával]


Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo