A-III-42 Az 1896-iki Ezredévi Országos Kiállítás másolási irodájának Törzskönyve és Mutatója

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1158

ISMERTETÉSE: A kiállításra összegyűjtött oklevelek, címeres levelek és egyéb kéziratok törzskönyve két kötetben, a beküldő személy vagy intézmény megjelölésével, az oklevél rövid tartalmi kivonatával.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 353 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1976

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag teljes egészének áttekintésével készültek; vegyes történeti adatokat tartalmaznak a 14-18. századból.

Jegyzetek:

1 1896-iki ezredéves Országos Kiállítás: A történelmi főcsoport hivatalos katalógusa. Budapest 1896
A millenniumi kiállítás történelmi főcsoportjára vonatkozóan ld. még: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1173, 1181-1183


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo