A-III-35 Veszprém vármegyére vonatkozó kéziratok

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Lat. 3775

ISMERTETÉSE: Az OSzK Kézirattárában több Veszprém vármegyére vonatkozó kézirat található, melyek mind igen fontos topográfiai és egyéb adatokat tartalmaznak. Ezek közül az egyik legfontosabb és művészettörténeti szempontból legértékesebb a 18. századi Magyarország talán legjelentősebb polihisztora, Bél Mátyás (1684-1749)1 1740 körüli Notitia geographico-historica Comitatus Veszprimiensis című kézirata 1772-ben készült másolatának 1820 körüli átirata.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 101 darab, valamint 2 áttekintő jegyzék

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Waigand József, 1984

TARTALMA: A regeszták a 69 fólió terjedelmű Matthiae Belii notitia... című kézirat 1-44. fóliójáról készültek. Az anyagot Waigand József: Veszprém megyével kapcsolatos magyar nyelvű kéziratok az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában című ismertetése egészíti ki, melyben további 16 Veszprém vármegyére vonatkozó, az OSzK Kézirattárában található kézirat kivonatát közli. A regeszták mellett található továbbá Waigand József: Bél Mátyás az OSzK Kézirattárában található, a mai Veszprém, Komárom és Győr-Sopron megyékkel kapcsolatos latin nyelvű kéziratainak jegyzéke című kézirata.

Jegyzetek:

1 Bél Mátyás (1684-1749) evangélikus lelkész a 18. század elejének egyik legkiemelkedőbb magyar tudósa volt. Legjelentősebb munkája a - befejezetlenül maradt - Notitia Hungariae novae historico-geographica, melyből 1735-1742 között öt kötet jelent meg. A kötetekhez Mikovinyi Sámuel megyetérképeket készített. Kéziratban maradt írásainak kiadása és hagyatékának feldolgozása az 1980-as években kezdődött meg.
DEÁK ANDRÁS: Bél Mátyás élete és munkássága. Budapest 1984; SZELESTEI N. LÁSZLÓ: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Budapest 1984; Bél Mátyás levelezése. (A leveleket sajtó alá rendezte, bevezetőt írta és a jegyzeteket készítette Szelestei N. László) Budapest 1993 (Magyarországi tudósok levelezése); Gunst Péter: A magyar történetírás története. Budapest 20002, 147-151. (Történelmi kézikönyvtár)

2 Matthiae Belii notitia geographico-historica comitatus Veszprimiensis a Georgio Gyurikovits descripta.
Bél Mátyás kéziratának 1772-ben, Lukafalvai Szarka Ferenc által készített másolata az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményében található (jelzete: Hist. I. cccc.). Ld.: BÉL MÁTYÁS: Veszprém vármegye leírása. (Ford. Takáts Endre) Veszprém 1989 (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai)


Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo