A-III-35 Veszprém vármegyére vonatkozó kéziratok

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Lat. 3775

ISMERTETÉSE: Az OSzK Kézirattárában több Veszprém vármegyére vonatkozó kézirat található, melyek mind igen fontos topográfiai és egyéb adatokat tartalmaznak. Ezek közül az egyik legfontosabb és művészettörténeti szempontból legértékesebb a 18. századi Magyarország talán legjelentősebb polihisztora, Bél Mátyás (1684-1749)1 1740 körüli Notitia geographico-historica Comitatus Veszprimiensis című kézirata 1772-ben készült másolatának 1820 körüli átirata.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 101 darab, valamint 2 áttekintő jegyzék

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Waigand József, 1984

TARTALMA: A regeszták a 69 fólió terjedelmű Matthiae Belii notitia... című kézirat 1-44. fóliójáról készültek. Az anyagot Waigand József: Veszprém megyével kapcsolatos magyar nyelvű kéziratok az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában című ismertetése egészíti ki, melyben további 16 Veszprém vármegyére vonatkozó, az OSzK Kézirattárában található kézirat kivonatát közli. A regeszták mellett található továbbá Waigand József: Bél Mátyás az OSzK Kézirattárában található, a mai Veszprém, Komárom és Győr-Sopron megyékkel kapcsolatos latin nyelvű kéziratainak jegyzéke című kézirata.

Jegyzetek:

1 Bél Mátyás (1684-1749) evangélikus lelkész a 18. század elejének egyik legkiemelkedőbb magyar tudósa volt. Legjelentősebb munkája a - befejezetlenül maradt - Notitia Hungariae novae historico-geographica, melyből 1735-1742 között öt kötet jelent meg. A kötetekhez Mikovinyi Sámuel megyetérképeket készített. Kéziratban maradt írásainak kiadása és hagyatékának feldolgozása az 1980-as években kezdődött meg.
DEÁK ANDRÁS: Bél Mátyás élete és munkássága. Budapest 1984; SZELESTEI N. LÁSZLÓ: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Budapest 1984; Bél Mátyás levelezése. (A leveleket sajtó alá rendezte, bevezetőt írta és a jegyzeteket készítette Szelestei N. László) Budapest 1993 (Magyarországi tudósok levelezése); Gunst Péter: A magyar történetírás története. Budapest 20002, 147-151. (Történelmi kézikönyvtár)

2 Matthiae Belii notitia geographico-historica comitatus Veszprimiensis a Georgio Gyurikovits descripta.
Bél Mátyás kéziratának 1772-ben, Lukafalvai Szarka Ferenc által készített másolata az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményében található (jelzete: Hist. I. cccc.). Ld.: BÉL MÁTYÁS: Veszprém vármegye leírása. (Ford. Takáts Endre) Veszprém 1989 (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai)


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo