A-III-30 Az 1900. évi párizsi világkiállítás magyar részére vonatkozó ügyiratok és levelezés (1898-1899) (Összegyűjtötte Thallóczy Lajos)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1622

ISMERTETÉSE: A világkiállítás magyar részének levelezése és ügyiratai (a magyar "huszárterem" ügyei; metszetek, festmények régi huszárábrázolásokkal; viselettörténeti, hadtörténeti adatok stb.).1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 76 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1975

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag teljes egészének áttekintésével készültek. (Levelek Lukács Béla kormánybiztoshoz és Thallóczy Lajos udvari tanácsoshoz.2)

Jegyzetek:

1 SINKÓ KATALIN: A magyar huszárság apoteózisa: a párizsi világkiállítás huszárterme. Magyar Múzeum 3 (1995) 12-14.

2 Thallóczy (Strommer) Lajos (1856-1916) történetíró, az egykori udvari kamarai levéltár igazgatója, kormány-, majd 1896-tól udvari tanácsos. 1883-tól az MTA levelező, 1895-től rendes tagja. Legjelentősebb történeti műve: Ragusa és Magyarország összeköttetéseinek okmánytára. Budapest 1888
Hagyatéka az OSzK Kézirattárában található: Fol. Hung. 1115, 1279, 1392, 1394, 1622-1645, 1647-1650, 1652-1654, 1677-1678, 1682-1689, 1900; Quart. Hung. 2417, 2459, 2464; Oct. Hung. 865


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo