A-III-21 Tagányi Károly pecsét- és címertani gyujtése

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 2256

ISMERTETÉSE: Tagányi Károly (1858-1924) történész, levéltáros, a Magyar Tudományos Akadémia tagja; a fenti jelzet alatt őrzött kéziratos gyűjteménye 15 kötetből, összesen 2056 fólióból áll, s országok, országrészek, tartományok, városok, községek pecsétjeit és címereit, illetve ezek leírását s a velük kapcsolatos jegyzeteket tartalmazza.1Hagyatékát az OSzK Kézirattára őrzi.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 2060 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1973-1974

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag egészének áttekintésével készültek. Az egyes települések (zömmel községek) pecsétjeinek ismertetése ikonográfiai szempontból (például Szűz Mária-ábrázolások, szentek, egyéb heraldikai motívumok szerint).

Jegyzetek:

1 TAGÁNYI KÁROLY: Magyarország czímertára. Budapest 1880; A magyar Királyság társországainak czímerei. Száznegyven nevezetesebb város és helység címe, valamint az országos címerek és nemzeti színek gyűjteménye. Bécs 1887; A régi Országos Levéltár. Sz. 31. (1897) 688-698; Magyar erdészeti oklevéltár. I-III. Budapest 1897; A magyar udvari kancelláriai levéltár. Sz. 31. (1887) 939-947., 32. (1898) 42-56.; TAGÁNYI KÁROLY - RÉTHY LÁSZLÓ - KÁDÁR JÓZSEF - POKOLY JÓZSEF: Szolnok-Doboka vármegye monographiája I-V. Dés 1901
Tagányi Károlyra vonatkozóan ld.: CSÁNKI DEZSŐ: Tagányi Károly (1858-1924). LK 2. (1924) 205-208.; HOLUB JÓZSEF: Tagányi Károly. Sz. 57. (1924) 833-837.; Hóman Bálint beszéde Tagányi Károly r. t. felett 1924 szept. 13-án. Akadémiai Értesítő 1924. (1925) 213-214.; PAIS DEZSŐ: Tagányi Károly. Napkelet (1924/6-10.) 281-283.; MOLNÁR ERIK: Előszó. In: Tagányi Károly: A földközösség története Magyarországon. Budapest 1950, 3-12.; R. VÁRKONYI ÁGNES: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban I-II. Budapest 1973; VARGA ISTVÁN: Tagányi Károly akadémiai rendes tagsági székfoglalójának kézirattöredéke. In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. (Szerk. Glatz Ferenc) Budapest 1993, 19-26.

2 Fol. Hung. 1539-1552, 1572, 1573; Quart. Hung. 2248-2294, 2342-2344; Oct. Hung. 781-826.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo