A-III-9 Wenzel Gusztáv jegyzetei

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 1501

ISMERTETÉSE: Wenzel Gusztáv (1812-1891) történész, levéltáros. 1867-ben elsők közt indítványozta egy magyar országos levéltár alapítását. 985-1790 közötti oklevelekről készített másolatait 86 kötetben gyűjtötte össze.1Oklevélkiadásai közül legfontosabb az Árpádkori új okmánytár. I-XII. (Pest-Budapest, 1860-1874). Hagyatéka több közgyűjteményben található.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 27 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1963

TARTALMA: IV. Béla leányainak spalatói (Split) sírjára vonatkozó iratok.3

Jegyzetek:

1 Wenzel Gusztáv művészet- és művelődéstörténeti vonatkozású művei: Kassa város parketkészítői a XV. század kezdetén. Budapest 1870; Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Pest 1872; Nevezetes per lőcsei polgárok között (1421-1429). Budapest 1873; Magyarország középkori várainak és városainak építkezési módjáról. Budapest é. n.; Thurzó Zsigmond (1497-1540). Budapest 1878 (Értekezések a Történettudományok Köréből 7/9.); A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Budapest 1882 (Értekezések a Történettudományok Köréből 10/4.)
Wenzel Gusztávra vonatkozóan ld.: - - : Wenzel Gusztáv (Szül. 1813. Megh. 1891. nov. 23.). Sz. 25. (1891) 849.

2 Személyi iratai és családi levelezése: MOL, P 1045
Kéziratai: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 1484-1501; Oct. Hung. 564, 641
Az egyetemi működésére vonatkozó iratok az ELTE Egyetemi Könyvtárának Kézirattárában, valamint az MTA Könyvtárának Kézirattárában találhatók.

3 MARCZALI HENRIK: Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301). Budapest 1896, 500-502. (A Magyar Nemzet Története II.); III. Béla magyar király emlékezete (Szerk. Forster Gyula) Budapest 1900, 336.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo