A-III-9 Wenzel Gusztáv jegyzetei

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 1501

ISMERTETÉSE: Wenzel Gusztáv (1812-1891) történész, levéltáros. 1867-ben elsők közt indítványozta egy magyar országos levéltár alapítását. 985-1790 közötti oklevelekről készített másolatait 86 kötetben gyűjtötte össze.1Oklevélkiadásai közül legfontosabb az Árpádkori új okmánytár. I-XII. (Pest-Budapest, 1860-1874). Hagyatéka több közgyűjteményben található.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 27 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1963

TARTALMA: IV. Béla leányainak spalatói (Split) sírjára vonatkozó iratok.3

Jegyzetek:

1 Wenzel Gusztáv művészet- és művelődéstörténeti vonatkozású művei: Kassa város parketkészítői a XV. század kezdetén. Budapest 1870; Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. Pest 1872; Nevezetes per lőcsei polgárok között (1421-1429). Budapest 1873; Magyarország középkori várainak és városainak építkezési módjáról. Budapest é. n.; Thurzó Zsigmond (1497-1540). Budapest 1878 (Értekezések a Történettudományok Köréből 7/9.); A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Budapest 1882 (Értekezések a Történettudományok Köréből 10/4.)
Wenzel Gusztávra vonatkozóan ld.: - - : Wenzel Gusztáv (Szül. 1813. Megh. 1891. nov. 23.). Sz. 25. (1891) 849.

2 Személyi iratai és családi levelezése: MOL, P 1045
Kéziratai: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 1484-1501; Oct. Hung. 564, 641
Az egyetemi működésére vonatkozó iratok az ELTE Egyetemi Könyvtárának Kézirattárában, valamint az MTA Könyvtárának Kézirattárában találhatók.

3 MARCZALI HENRIK: Magyarország története az Árpádok korában (1038-1301). Budapest 1896, 500-502. (A Magyar Nemzet Története II.); III. Béla magyar király emlékezete (Szerk. Forster Gyula) Budapest 1900, 336.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo