A-III-7 Síremlékek és más emlékfeliratok gyujteménye (1841-1851) (Összegyujtötte Nagy Iván)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 3010

ISMERTETÉSE: Nagy Iván (1824-1898) történész, genealógiai író. Jogi tanulmányait Pozsonyban végezte. A szabadságharc bukása után Velencében telepedett le, itt kezdett először történelmi tanulmányokkal foglalkozni. Hazatérése után az Egyetemi Könyvtár első tisztje lett.1 1882-től haláláig a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik másodelnöke volt.2 Tudományos és szépirodalmi hagyatékát az OSzK Kézirattára őrzi.3 Családi levéltárának egy része, köztük személyi iratai a MOL-ban (R 283 törzsszám alatt), másik része a Nógrád Megyei Levéltárban és a balassagyarmati Nógrádi Történeti Múzeumban található.4
Az OSzK Kézirattárában őrzött, genealógiai kutatásai során készült, 44 fólió terjedelmű, magyar és latin nyelvű jegyzeteit 13-19. századi sírfeliratokról, címeres emléktáblákról, írott forrásokból és történelmi munkákból gyűjtötte egybe.5

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 11 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1963

TARTALMA: A regeszták az 1. és 2. füzetről készültek (I.-LXXXVIII. tétel)

Jegyzetek:

1 Legjelentősebb műve a Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal I-XII és pótlék kötet. Pest, 1858-1865, Budapest 1887

2 Nagy Iván tudományos munkásságára vonatkozóan ld.: --: Nagy Iván (1824-1898). Sz. 32. (1898) 855-856.; SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. IX. Budapest 1903, 620-629. hasáb; SZLOVIKNÉ BERÉNYI MÁRTA: A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1883-1921. Szakdolgozat. Budapest 1983, 18. (ELTE Történeti Segédtudományi Tanszék Könyvtára); PETRIK IVÁN: Nagy Iván publikációs jegyzéke. Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve (1984) Balassagyarmat 1984, 231-262.; NAGYBÁKAY PÉTER: Nagy Iván heraldikai és genealógiai munkássága. In: Nagy Iván, a múzeumalapító. 95 éves a Palóc Múzeum. (Szerk. Kovács Anna) Salgótarján 1986, 23-34.; Nagy Iván emlékezete. Balassagyarmat 2000 (Nagy Iván könyvek 6.)

3 Fol. Hung. 1275, 1314, 1316, 1317-1326, 1328, 1330, 1340, Quart. Hung. 1926-1928, 2998-3011, 3017, Oct. Hung. 957, 1210

4 Az erről az anyagról készült mikrofilmek az MOL-ban az X 7384, a másolatgyűjteményéről (1703-1707) készült mikrofilmek az X 7667 törzsszám alatt találhatók.

5 AGGHÁZY, MÁRIA: Grabdenkmäler des Hochadels in Oberungarn aus dem XVII. Jahrhundert und ihre Stilquellen. AHA V. (1958) 107-117.; MIKÓ ÁRPÁD: Báthory István király és a reneszánsz művészet Erdélyben. 1576-1586. MÉ XXXVII. (1988) 109-135.


Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo