A-III-6 Ernyey József kéziratai

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 2141; Quart. Hung. 2818-2820; Oct. Hung. 1107

ISMERTETÉSE: Ernyey József (1874-1945) történész, etnográfus, nyelvész, 1908-tól a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának igazgatója, 1934-től a Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeumának főigazgatója.1 Hagyatékát az OSzK Kézirattára őrzi.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 16 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1963

TARTALMA:
– Quart. Hung. 2818: Tanulmánytöredékek a körmöcbányai levéltárból
– Quart. Hung. 2819: Ernyey József: A pruszkai [Poroszka] levéltár elenchusa
– Quart. Hung. 2820: Vegyes feljegyzések, tanulmánytöredékek
– Oct. Hung. 1107: Családtörténeti jegyzetek
– Fol. Hung. 2141: A prágai Szent György szobor3

Jegyzetek:

1 Ernyey József jelentősebb művészettörténeti vonatkozású művei: SZERÉMI (ODESCALCHI ARTúR) - ERNYEY JÓZSEF: A Majthényiak és a Felvidék. I. Budapest 1913; Oroszlánkő vára és urai. Budapest, é. n; ERNYEY JÓZSEF - LUX KÁLMÁN: A visegrádi vár. Budapest 1923; A M. Nemzeti Múzeum "Csák Máté" hermája. Az Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve II. (1923-1926) [1927] 196-224.

2 A fentieken kívül még: Fol. Hung. 2031-2032, 2138-2140, 2142, Oct. Hung. 1105

3 V.ö.: GENTHON ISTVÁN: Balogh Jolán: Márton és György kolozsvári szobrászok. Budapest 1934 (recenzió) Magyar Művészet XI. (1935) 188-189.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo