A-III-4 Pulszky Ferenc naplói

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 1515, 117. fólió; Quart. Hung. 1514/ 1, 5,11, 13. kötet

ISMERTETÉSE: Pulszky Ferenc vegyes művészettörténeti jegyzetei 1833-1875-ig.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 82 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1963; Bódis Mária, 1977

TARTALMA:
– Quart. Hung. 1514/1.: Művészettörténeti feljegyzések (1833) (Pest, Pozsony, Bécs, Innsbruck, Itália)
– Quart. Hung. 1514/2.: Pest, Pozsony. Irodalmi és országgyűlési feljegyzések. (1834-1835)
– Quart. Hung. 1514/5.: Elegyes jegyzékek (1836-1838) (Prága, Drezda, Lipcse, Németalföld)
– Quart. Hung. 1514/10.: Egyéb cikkek fogalmazványai
– Quart. Hung. 1514/11.: Bécsi naplójegyzetek, feljegyzések, cikkfogalmazványok (1845-1846)
– Quart. Hung. 1514/13.: Művészettörténeti és archeológiai feljegyzések (1856)
– Quart. Hung. 1515.: Pulszky Ferenc 1875. szeptember 17. és október 1. közötti jegyzetei konstantinápolyi útjáról
(épületekről, műkincsekről)1

A cédulasorozat személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 PULSZKY FERENC: úti-vázlatok, visszaemlékezések. Budapest é. n.; PULSZKY FERENC: A Dardanellák és Konstantinápoly, Pesti Hírlap XIII. (1891) 258.; MAROSI ERNŐ: Az óságbarát múzeumigazgató. Pulszky és Bizánc művészete. In: Pulszky Ferenc (1814-1897) emlékére. (Szerk. Marosi Ernő, Laczkó Ibolya, Szabó Júlia, Tóthné Mészáros Lívia) Budapest 1997, 50-55.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo