A-I-87 A Pénzügyi Népbiztosság iratai (1919)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, L szekció, Pénzintézetek direktóriuma (1919) (L 5)

Ismertetése: A Kommunisták Magyarországi Pártja és a Szociáldemokrata Párt vezetőinek megállapodása alapján 1919. március 21-én megalakult a Tanácsköztársaság legfőbb államigazgatási szerve, a Forradalmi Kormányzótanács. Ekkor került sor a Kormányzótanács tárcáinak meghatározására és a népbiztosságok vezetőinek kinevezésére. A Pénzügyi Népbiztosság gyakorlatilag a korábbi Pénzügyminisztérium jogutódja volt.[1]

II. A cédulák

Mennyisége: 11 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Pusztai László 1969

Tartalma: A Központi Építési Direktóriumnak a Pénzügyi Népbiztossághoz intézett beadványai (1919).[2]


[1] A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai az Országos Levéltárban. LK 29. (1959) 10-48.

[2] Fazekas Péterné: Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság lakótelep-építkezései és építkezési tervei. A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951. Budapest, 1952, 186-189.; A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája: válogatott rendeletek, dokumentumok, cikkek (Sajtó alá rendezte Petrák Katalin, Milei György) Budapest 1959


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo