A-I-79 Tanácsköztársasági kormányszervek iratai - A Közoktatásügyi Népbiztosság Művészeti Osztályának iratai

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: korábban MOL, K szekció (K 305)

Ismertetése: Az 1919. március 21-én megalakult Forradalmi Kormányzótanács Közoktatásügyi Népbiztosságának egyes ügyosztályai mellett az irodalmi és művészeti élet irányítására direktóriumok alakultak.[1] A Művészeti Osztály - tulajdonképpen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Művészeti Ügyosztályának jogutódja - a művészeti, múzeumi stb. ügyekkel foglalkozott, vezetője Pogány Kálmán volt.[2] A Tanácsköztársaság kori iratok egy része az 1950-es években a Munkásmozgalmi Intézet Archívumába került.[3]

II. A cédulák

Mennyisége: 339 darab

Készítőjének neve, A feldolgozás ideje: Kiss Dezső, 1958-1959

Tartalma: A regeszták a Művészeti Osztály teljes iratanyagának áttekintésével készültek. (Művészekre, művészeti és műemléki ügyekre vonatkozó adatok 1919-ből: például Pantheon létesítése a Kerepesi úti temetőben, az Országos Széchényi Könyvtár plakátgyűjteményének kiegészítése tanácsköztársasági nyomtatványokkal, Ferenczy Károly Archeológia című festményének elhelyezése a Szépművészeti Múzeumban stb.)[4] Az eredeti iratanyag egy részéről (összesen 93 iratról) forráskiadvány készült.[5]


[1] A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai az Országos Levéltárban. LK 29. (1959) 10-48.; A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban. (Összeállította Györffy Sándor et al.) Budapest 1960 (Levéltári leltárak 2.)

[2] A Tanácsköztársaság képzőművészeti életére vonatkozóan ld.: Kassák Lajos: Levél Kun Bélának a Művészet nevében. Budapest 1919; Körner Éva: Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság képzőművészeti intézkedései. Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951. Budapest 1951, 102-107.; A Magyar Tanácsköztársaság művészete. (Bevezette Aradi Nóra) Budapest 1979; Kontha Sándor: Két művész a Tanácsköztársaságban. Berény Róbert, Beck Ö Fülöp. AH VII. (1979) 95-101.; Aradi Nóra: A Tanácsköztársaság művészete. In: Magyar művészet 1890-1919. I. (Szerk. Németh Lajos) Budapest 1981, 613-624. (A magyarországi művészet története VI.); Standing in the Tempest. Painters of the Hungarian Avant-garde. 1908-1930. (Ed. Mansbach, Steven) Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbara 1991. Pogány Kálmán (1882-1951) művészettörténész, a Tanácsköztársaság alatt Lukács György népbiztos helyettese. Irathagyatékát az MTA MKI Adattára őrzi. Ld.: András Edit: Pogány Kálmán művészettörténészre vonatkozó dokumentumok. (MKCS-C-1-103) In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 65. Pogány Kálmánra vonatkozóan ld.: Szabó Júlia: Pogány Kálmán, tudománytörténetünk elfelejtett alakja. In: Művészettörténet - Tudománytörténet. (Szerk. Tímár Árpád) Budapest 1973, 203-215.; Szabó, Júlia: Kunstgeschichte während der Revolutionen und in der Nachkriegszeit. In: Die ungarische Kunstgeschichte und die Wiener Schule (1846-1930). (Red. Marosi, Ernő) Budapest 1983, 77-78.; Soós László: Lukács György dokumentumok az Országos Levéltárban. LK 57. (1986) 155-173.

[3] Polgári kori és tanácsköztársasági központi kormányhatóságok levéltárai. Kiegészítés a repertóriumokhoz. Fond- és állagjegyzék. (Összeállította Bekény István) Budapest 1964 (Levéltári leltárak 27.) A Politikatörténeti Intézet Levéltárának fond- és állagjegyzéke. (Szerk. Zalai Katalin) Budapest 1997

[4]  Barcza Géza: Műemlékvédelem a Magyar Tanácsköztársaság idején. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények VIII. (1964) 443-465.; Aradi Nóra: Néhány 1919-es plakátunk nemzetközi vonatkozásairól. MÉ XV (1966) 122-138.; Sinkó Katalin: Ferenczy Károly: Archeológia, 1896. In: Történelem - Kép. Budapest 2000, 713-714., Kat. XV-22.

[5] A Magyar Tanácsköztársaság képzőművészeti élete. (Válogatta Kiss Dezső, szerkesztette és bevezette Németh Lajos) Budapest 1960 (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Forráskiadványai I.)


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo