A-I-58 Kisebb családi levéltárakból kiemelt tervek

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, T szekció (T 22-55)

Ismertetése: A nagy családi és hatósági levéltárakból kiemelt és a tervtárban elhelyezett tervek több száz lapnyi egységeket alkotnak (például Esterházy, Festetics, kamarai stb. tervek), míg a kisebb levéltárakból néhány vagy néhányszor tíz lap ad egy-egy tervtári egységet. Az utóbbiakról készült cédulákat gyűjteményünkben egy sorozattá összevonva helyeztük el. Mivel a MOL-ban a rendezések során újabb és újabb terveket emelnek ki, a regeszták készítése óta a Tervtár anyaga újabb családok terveivel, illetve a már meglévő családi tervtárak újabb lapokkal bővültek.

A cédulák az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából, a topográfiai munkákhoz kapcsolódóan készültek.

II. A cédulák

Mennyisége: 586 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Csernyánszky Mária, 1962; Kelecsényi Gábor, 1962

Tartalma: Az abonyi közbirtokosság, a Balassa, Batthyány, Beniczky, Berzeviczy, Bezerédy, Bíró (gelsei), Bitskey, Dessewffy, Esterházy (rédei), Esterházy (tatai), Esterházy (zólyomi), Forgách (csákányi), Forgách (ghymesi), Ghyczy, Görgey, Jeszenák, Kapuváry, Kruplanicz, Lónyay, Makra, Melczer, Orczy, Perényi, Sibrik, Szerdahelyi, Szilassy, Szirmay, Szőgyén, Marich, Szulyovszky, Szunyogh, Tallián (vizeki), Teleki, Tihanyi, Vidos család levéltárából kiemelt tervek. A cédulasorozat személynévmutató segítségével kutatható.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo