A-I-56 Gévay Antal hagyatéka

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, I szekció (128)

Ismertetése: Gévay Antal (1796-1845), történész, orientalista, 1831-től az Akadémia tagja; 1827-től Bécsben udvari könyvtári tisztviselő, 1840-től udvari levéltáros volt. Megjelent művei a török hódoltság korával foglalkoznak.[1] Hagyatéka a magyar és az

osztrák állam között létrejött 1926. évi Badeni Egyezmény alapján a Staatsarchivból került a MOL-ba.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 194 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Liska Béla, 1960

Tartalma: A cédulák a hagyaték 2. kötegéről készültek; hódoltság kori magyar várkapitányokra vonatkozó adatokat tartalmaznak a várak betűrendjében. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.


[1]  Legatio Ioannis Hoberdanacz et Sigismundi Weichelberger ad Suleimanum I. imperatorem Turcarum iussu Ferdinandi I. regis Hung. Boh. etc. obita anno 1528 (a’ bécsi udvari titkos levél­tárból közli Gévay Antal) Bécs 1837; Az 1625-diki május 26-dikán költ gyarmati békekötés’ czikkelyei deákul, magyarul és törökül. (Közli Gévay Antal) Bécs 1837; Az 1627-dik évi september 13-dikán költ szönyi békekötés czikkelyei deákul, magyarul és törökül. (Közli Gévay Antal) Bécs 1837; Urkunden und Actenstücke zűr Geschichte dér Verhaltnisse zwischen Österreich, Ungam und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte. (Zusammengestellt von Antal Gévay) H.n. 1838-1842

[2]  Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Repertórium. (Összeállította Pajkossy Gábor) Budapest 1979, 27. (Levéltári leltárak 77.)


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo