A-I-56 Gévay Antal hagyatéka

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, I szekció (128)

Ismertetése: Gévay Antal (1796-1845), történész, orientalista, 1831-től az Akadémia tagja; 1827-től Bécsben udvari könyvtári tisztviselő, 1840-től udvari levéltáros volt. Megjelent művei a török hódoltság korával foglalkoznak.[1] Hagyatéka a magyar és az

osztrák állam között létrejött 1926. évi Badeni Egyezmény alapján a Staatsarchivból került a MOL-ba.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 194 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Liska Béla, 1960

Tartalma: A cédulák a hagyaték 2. kötegéről készültek; hódoltság kori magyar várkapitányokra vonatkozó adatokat tartalmaznak a várak betűrendjében. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.


[1]  Legatio Ioannis Hoberdanacz et Sigismundi Weichelberger ad Suleimanum I. imperatorem Turcarum iussu Ferdinandi I. regis Hung. Boh. etc. obita anno 1528 (a’ bécsi udvari titkos levél­tárból közli Gévay Antal) Bécs 1837; Az 1625-diki május 26-dikán költ gyarmati békekötés’ czikkelyei deákul, magyarul és törökül. (Közli Gévay Antal) Bécs 1837; Az 1627-dik évi september 13-dikán költ szönyi békekötés czikkelyei deákul, magyarul és törökül. (Közli Gévay Antal) Bécs 1837; Urkunden und Actenstücke zűr Geschichte dér Verhaltnisse zwischen Österreich, Ungam und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte. (Zusammengestellt von Antal Gévay) H.n. 1838-1842

[2]  Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Repertórium. (Összeállította Pajkossy Gábor) Budapest 1979, 27. (Levéltári leltárak 77.)


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo