A-I-49 A Kornis család iratai (1610-1847)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 437)

ISMERTETÉSE: A 15. századig visszavezethető Kornis család Abaúj vármegyei birtokukról, Gönczruszkáról kapta előnevét.1 A család Szapolyai János király uralkodása alatt áttelepült Erdélybe, s nagy birtokokat szerzett Udvarhelyszékben. Jelentős szerepet játszottak az erdélyi fejedelemség 16-17. századi történetében.
A család levéltára elsősorban tokaji, terebesi [Terebesfejérpatak]valamint Szabolcs és Szatmár vármegyében fekvő birtokaik történetére vonatkozó adatokat tartalmaz a 17-19. századból.2 A család erdélyi birtokaira vonatkozó iratok az Erdélyi Kancelláriai Levéltárban találhatók (Index generalis familiarum nobilium Transylvanarum B 21).3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 64 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Liska Béla, 1960

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag (1 csomó) egészének áttekintésével készültek; bennük 18. századi végrendeletek és a Védegyletre vonatkozó iratok 1845-ből. A cédulasorozat személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 VERESS ENDRE: A gönczruszkai Korniss család anyakönyve (1446-1917). Budapest 1917

2 Kisebb családi és személyi fondok I. kötet. 1-444. alaptörzsszámok. Repertórium. (Összeállította Bakács István, Dávid Lászlóné) Budapest 1968, 431. (Levéltári leltárak 44.)

3 Erdélyi kancelláriai levéltár. Repertórium. (Összeállította Trócsányi Zsolt) Budapest 1976, 28. (Levéltári leltárak 68.)
A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 347 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban.


Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo