Hatalmi reprezentáció és mecenatúra kutatócsoport

Vezető: Pócs Dániel, munkatársak: Bubryák Orsolya, Havasi Krisztina, Ugry Bálint

A „Mecenatúra, udvari kultúra és hatalmi reprezentáció a középkori és kora-újkori Magyarországon” néven korábban megalakult intézeti munkacsoport kutatásait a 2014-es évtől kezdve jelentősen át kell alakítani. Ennek elsődleges oka az, hogy az intézeti kutatási struktúra átalakítása nyomán a munkacsoportban résztvevő kutatók köre jelentősen megváltozott. A munkacsoport a korábbi munkatervek alapján az akkori résztvevők kutatási irányainak megfelelően egy jól lehatárolt kronológiai egységre (középkor és reneszánsz) koncentrálva vizsgálta az uralkodói udvar hatalmi reprezentációjának egyes művészettörténeti aspektusait. Az új intézeti kutatási struktúra megalkotásával a munkacsoport neve és alapvető kutatási iránya nem változott meg, de az új résztvevők kutatási témáinak megfelelően tematikája részben megváltozik. A munkacsoport által vizsgálandó kérdések köre immár nem csak az uralkodói udvarokra koncentrál, hanem a hatalmi reprezentáció tágabb körét vizsgálva, a mecenatúra változatosabb formáinak értékelése során a főpapi és főúri reprezentáció kérdései is bekerülnek a munkacsoport kutatási témái közé. Kronológiai tekintetben is kitágulnak a keretek: hangsúlyos szerepet kap immár a magyarországi barokk művészet (XVII–XVIII. század) kutatása is. A munkacsoport jelenlegi személyi összetétele azonban nem teszi lehetővé, hogy a vizsgált kérdéseket kontinuusan vizsgáljuk, hiányoznak ugyanis az Anjou- és a Zsigmond-kor kutatói.) A munkacsoport kutatási tematikáját két sajátos szempont különbözteti meg az egyes korszakokkal foglalkozó munkacsoportoktól: egyrészt a hatalmi reprezentáció és a mecenatúra művészettörténeti szempontból releváns kérdéseit az egyes történeti és stíluskorszakokon átívelve vizsgálja, másrészt nem kizárólag a magyarországi művészet kontextusában értelmezi azokat. Az uralkodói és főúri udvarokhoz köthető és a hatalmi reprezentáció szempontjából értelmezhető művészeti produktumok gyakran elszigetelt jelenségként jelennek meg a magyarországi művészet történetében, a kapcsolódási pontok általában más európai udvari központok hasonló tendenciáiban ismerhetőek fel. A munkacsoport kutatási tematikája ezért az általa vizsgált művészettörténeti jelenségeket európai kontextusban értelmezi. A 2014-es évben elsődleges terv, hogy a munkacsoport az új kutatói állományhoz igazítva megkezdje ezen – részben új szempontok érvényesítését igénylő – hosszú távú kutatási terv részletes kidolgozását, meghatározza a vizsgálatba bevonandó művek, tárgyegyüttesek és megrendelők körét, valamint felvázoljon egy, a későbbiekben konferencia keretében is megvitatandó általános kutatási helyzetképet.

Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo