UGRY Bálint
UGRY Bálint
...
tudományos segédmunkatárs
+36-1-224-6700/159

Életrajz

angol, német, olasz

2013– 2016  ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola

2007–2013   ELTE BTK Történelem szak

2005–2012   ELTE BTK Művészettörténet szak

 

 

főúri mecenatúra, barokk síremlékszobrászat, főúri utazások a kora újkorban

Publikációk

Tanulmányok

Festetics László utasításai anyja, Sallér Judit temetésének rendjéről. Vasi Szemle 71(2017), 1. szám, 83–90.

Esterházy Pál nádor és Esterházy József tumbája a kismartoni családi kriptában. Ars Hungarica 41(2015), 4. szám, 447–457.

Egy 17. századi főúri temetkezőhely. Nádasdy Ferenc országbíró és a lékai Ágoston-rendi templom Nádasdy-kriptájának kialakítása. Művészettörténeti Értesítő 63(2014), 2., 307–324.

A megismerés és az információszerzés új útjain. Magyarok kora újkori európai utazásainak forrásai és jelentőségük az információtörténeti kutatások számára. Jel-Kép 2014, 3. (online): communicatio.hu/jelkep/2014/3/ugry_balint.htm

Miként világította meg "Utrecht csillagának" fénye kora újkori hazai művelődésünket? Adalékok Anna Maria van Schurmann magyarországi recepciójának történetéhez. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés történetéből. Szerk. Papp Júlia. Budapest, 2014. 127–139.

Anton Erhard Martinelli, Rabl Károly és a Jászkun Kerületek Székháza. In: Jászberény története a kezdetektől a reformkorig. Szerk. Pethő László. Jászberény, 2014. 309–327.

Recenziók, ismertetések, konferenciabeszámolók

Andreas Schlüter und das barocke Berlin. Herausgegeben von Hans-Ulrich Kessler. Hirmer Verlag, Berlin, 2014. 540 oldal. Művészettörténeti Értesítő 65(2016), 1., 197–200.

Péter Farbaky u. a. (Hg.): Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246–2013) (Matthiaskirche. Jahrhunderte der Liebfrauenkirche auf dem Budaer Burgberg [1246–2013]), Ausstellungskatalog, Budapest: Historisches Museum 2015, 776 Seiten. Frühneuzeit-Info 26(2015), 276–277.

Zwischen Lust und Frust. Die Kunst in den Niederlanden und am Hof Philipps II. von Spanien (1527–1598). Herausgegeben von Caecilie Weissert, Sabine Poeschel, Nils Büttner. Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien, 2013. 275 o. Századok 148(2014), 5., 1315–1320.

Beszámoló a Bethlen Gábor trónralépésének 400. évfordulója alkalmából rendezett Bethlen Gábor és Európa című nemzetközi tudományos konferenciáról (Kolozsvár, 2013. október 24–26.). Századok 148(2014), 5., 1335–1341.

Velázquez-kiállítás Bécsben. Az arany évszázad festője. Élet és Tudomány 2014/51–52, 1642–1643.

Tagung "Gabriel Bethlen und Europa". Cluj-Napoca, 24. bis 26. Oktober 2013. Frühneuzeit-Info 25(2014), 293–296.

Serfőző Szabolcs: A sasvári pálos kegyhely története. A zarándoktemplom kialakítása és kegyszobrának kultusza a 18. században. BUKSZ 26(2014 nyár), 143–146.

Stefan Körner: Nikolaus II. Esterházy und die Kunst. Biografie eines manischen Sammlers. Böhlau Verlag, Wien–Köln–Weimar, 2013. Művészettörténeti Értesítő 63(2014), 1., 169–173.

Korszerű mecénások kora. (Ismertető: Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. Budapest 2013.), Élet és Tudomány 2014/23, 728.

Ulysses Europaeus. (Ismertető: Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században. Budapest 2013.), Élet és Tudomány 2014/2, 51.

Egység és sokféleség. Jezsuita identitás(ok) a 16–17. században. "Le monde est une peinture". Jesuitische Identität und die Rolle der Bilder. Herausgegeben von Elisabeth Oy-Marra – Volker R. Remmert. Akademie Verlag, Berlin, 2011. Aetas  27(2012), 4., 236–242.

Humanisten und Ritter: Erneuerung der Tradition in der maximilianischen Kunst. Maximilian I. und die Kunst der Dürerzeit. Ausstellung in der Albertina, Wien, 14. September 2012 – 6. Januar 2013. Frühneuzeit-Info 23 (2012), 179–181.

Orosz István: A követ és a fáraó. Szépirodalmi Figyelő 2011/5, 96–97.

Daniel Arasse: Festménytalányok. Szépirodalmi Figyelő 2011/4, 102–104.

Prakfalvi Endre – Szücs György: A szocreál Magyarországon. Szépirodalmi Figyelő 2011/2, 91–92.

Jean-Luc Nancy: A portré tekintete. Szépirodalmi Figyelő 2011/2, 88–89.

Jernyei Kiss János: Barokk mennyország. Szépirodalmi Figyelő  2010/6, 94–95.

Szerkesztés

Bécstől Brassóig. A II. KoraújkorÁSZ konferencia tanulmányai. Szerk. Barta M. JánosSzekér Barnabás–Ugry Bálint–Virovecz Nándor. Budapest, 2016

 

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo