Facebook

Konferencia: A középkori pécsi székesegyház és a Dóm-kőtár IN MEMORIAM TÓTH MELINDA

Dr. Tóth Melinda művészettörténész a középkori művészet kimagasló kutatója volt. Széleskörű tudáson, felkészültségen nyugvó kutatásait három fő témának szentelte. Az Árpád-kori magyarországi falfestészetről szóló könyvének megjelenése (1974) után figyelme a korszak szobrászata felé fordult. Ez irányú eredményeit az 1978-as székesfehérvári Árpád-kori kőfaragványok című kiállítás megrendezése és a hozzá készült kataló- gus összeállítása során összegezhette. Ez a kutatás már előkészítette az utolsó nagy téma, a pé- csi székesegyház román kori kőfaragványainak feldolgozását, melynek eredménye a Dóm-kőtár példaértékű kiállítása.

Időpontja: 2015. október 15-16. 
Helyszíne: Pécs, Dóm-kőtár, Káptalan u. 8.

Program

Október 15. csütörtök

10:50-11:00 Köszöntés –Heidl György és Raffay Endre
11:00-11:40 Marosi Ernő: A pécsi székesegyház művészete és a magyarországi romanika
11:40-12:20 Prokopp Mária: Janus Pannonius pécsi püspök és a képzőművészet
12:20-13:00 Visy Zsolt: Az ókeresztény temető és a pécsi székesegyház kapcsolata
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00-14:20 Raffay Endre: A Dóm-kőtári faragványok stílusösszefüggései
14:20-14:40 Simon Anna: A pécsi székesegyház Szent Kereszt oltárának kőfaragványai
14.40-15:00 Szakács Béla Zsolt: A pécsi székesegyház altemplomi lejáratainak domborművei
15:00-15:30 Vita
15:30-16:00 Kávészünet
16:00-16:20 Lővei Pál: A gótika és a pécsi székesegyház
16:20-16:40 Szőke Balázs: A késő-gótikus pécsi székesegyház
16:40-17:00 Farbaky Péter: A reneszánsz és a pécsi székesegyház
17:00-17:30 Vita

 

Október 16. péntek

9:00-9:10 Udvardy György megyéspüspök köszöntője
9:10-9:30 Bertók Gábor: Beszámoló a pécsi székesegyházban végzett földradar mérésekről
9:30-9:50 Tóth Zsolt: Az ókeresztény nekropolis és a középkori székesegyház Pécsen
9:50-10:10 Buzás Gergely: A pécsi székesegyház és püspökvár középkori építési korszakai
10:10-10:30 Fedeles Tamás: Történeti források a pécsi székesegyház kutatásához
10:30-11:00 Vita
11:00-13:20 Szünet
13:20-13:40 Osgyányi Vilmos: A pécsi kőfaragványok bemutatásának koncepciója
13:40-14:00 Rostás Tibor: Középkori kőfaragványok bemutatási lehetőségei Pécsen
14:00-14:20 Tóth Mária: Középkori kifestésrétegek vizsgálata a pécsi székesegyház kőtárában
14:20-15:00 Vita
15:00-15:20 Kávészünet
15:20-15:40 Tüskés Anna: A pécsi székesegyház kutatásának képi forrásai
15:40-16:00 Wehli Tünde: Emlékezés Tóth Melindára
16:00 -16:20 Havasi Krisztina: A középkori pécsi székesegyház és Tóth Melinda kutatásai
16:20-16:40 Vita
16:40 – Zárszó

Facebook

Rómer Flóris Emlékkonferencia

Emlékkonferencia Rómer Flóris születésének 200. évfordulóján az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága szervezésében a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében 2015. október 7-én.

A KONFERENCIA PROGRAMJA:

10.00–12.20 Délelőtti ülésszak

A konferenciát köszönti L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára
Bevezetőt mond: Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Jávor Anna, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnöke
Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója

Elnök: Benkő Elek (MTA BTK Régészeti Intézet)

10:20 Zsidi Paula (BTM, Aquincumi Múzeum): Rómer Flóris és Aquincum

10:40 Debreczeni-Droppán Béla (Magyar Nemzeti Múzeum): Rómer Flóris a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának élén

11:00 Prohászka Péter (Archeologický ústav SAV v Nitre): Az ősrégészeti konferencia

kávészünet

11:40 Soós István (MTA BTK Történettudományi Intézet): Rómer Flóris, a Történelmi Társulat alapító tagja

12:00 Lakatos-Balla Attila (Nagyvárad): Rómer Flóris nagyppépost-kanonok nagyváradi évei

12.20–14.00 ebédszünet

14.00–16.00: Délutáni ülésszak

Elnök: Sisa József (MTA BTK Művészettörténeti Intézet)

14:00 Jékely Zsombor (Iparművészeti Múzeum): Rómer Flóris és a középkori magyar falkép-festészet korpusza

14:20 Mikó Árpád (MTA BTK Művészettörténeti Intézet) – Zsupán Edina (Országos Széchényi Könyvtár) egy archeológus a művészettörténetben – Rómer Flóris és a Corvina Könyvtár

kávészünet

15:00 Kiss Erika (Magyar Nemzeti Múzeum): Rómer Flóris és a magyar ötvösművészet kutatása

15:20 Kerny Terézia (MTA BTK Művészettörténeti Intézet): Rómer Flóris, a rimajánosi bencés templom címzetes apátja

Rómer Flóris emlékművének megkoszorúzása Magyar Nemzeti Múzeum kertjében

Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.

Facebook
Facebook
Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo