Kerny Terézia: Uralkodók, királyi szentek

A közelmúltban megjelent kötet szerzője Kerny Terézia (1957–2015), a kiváló művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Művészettörténeti Intézetének egykori munkatársa. A Levéltári Regeszta-gyűjteményt és a Fotótárat vezette hosszú ideig, pályája végén az Intézet folyóiratát, az Ars Hungaricát gondozta főszerkesztőként. Szorosan együttműködött a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeummal; nagyszabású kiállítások társrendezője és hozzájuk mellékelt tudományos katalógusok egyik szerkesztője volt. Anyagismeretét nem kis részben annak köszönhette, hogy hosszú időn keresztül részt vett a Katolikus Gyűjteményi Központ műtárgy-felmérő munkájában. A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat művészettörténeti szakosztálytitkáraként a tudományszervezésből és a népszerűsítésből is kivette a részét.

Tudományos életművének tekintélyes hányada ikonográfiai tanulmányokból áll. Érdeklődése az Árpád-kortól a késő középkoron át a barokkig, sőt a 19. századig terjedt. Cikkei szakfolyóiratokban, konferencia-kötetekben, emlékkönyvekben, valamint kiállítási katalógusokban jelentek meg. Válogatásuk komoly, közel hatszáz oldalas kötetet ad ki, amely a kutatói pálya ívét is megrajzolja.

Kernyborito1

Ikonográfiai, kultusztörténeti kutatásainak középpontjában Szent László király alakja állt. Évtizedeken át gyűjtötte az anyagot a monográfia megírásához, amely lezáratlanul maradt. Adatfeltáró, innovatív részlettanulmányok sora készült viszont el, amelyek nagyon értékesek; a magyar művészettörténet-írás igen erős ikonográfiai hagyományához kapcsolódnak, azokat folytatják. Szent László figurája mellett természetesen foglalkoznia kellett a magyar szent királyokkal is; e kutatómunka képezte a tudományos hátterét a két nagyszerű – Szent Istvánt és Szent Imrét középpontba állító – székesfehérvári kiállításnak, amelyek társrendezője volt. Munkáját erős történeti érdeklődés és tanultság jellemezte mindig, írásait a társtudományok művelői (történészek, irodalomtörténészek, néprajzosok) is nagyra értékelték. Tárgyának historiográfiája is foglalkoztatta, tudta, hogy a középkori jelenségek késői képét nemcsak a források, hanem azok értelmezői is erősen befolyásolják. Néprajzi érdeklődése is figyelemre méltó; a népi vallásosság és a régi szakrális ikonográfia összefüggéseit is folyvást kereste.

A húsz tanulmányt gazdag – az Árpád-kortól egészen a 19. századig tartó időszakból válogatott – színes és fekete-fehér képanyag illusztrálja. A névmutatókkal is ellátott könyvet a Szerző életművének teljes bibliográfiája zárja.

 

Kerny Terézia: Uralkodók, királyi szentek

Válogatott ikonográfiai és kultusztörténeti tanulmányok

Szerkesztette Mikó Árpád

MTA BTK Művészettörténeti Intézet

Budapest 2018

Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo