Megjelent az Ars Hungarica 2017/3-es száma

AH 2017 3 bor kicsi

 

Nápoly, Róma, Firenze. Az Ars Hungarica 2017/3. száma az itáliai művészet magyarországi recepciójának különböző fejezeteit és megjelenési formáit mutatja be. Kovács Gergely a füzéri katolikus templom töredékes állapotú falképeiről írt tanulmányt, amelynek fennmaradt részletei közül elsősorban az északi falon látható, a 14. század első felének végére datálható Arma Christi-ábrázolásnak szentelt fi gyelmet. A kompozíció megjelenése viszonylag korainak számít Közép-Európában, és úgy tűnik, a mű ebben a környezetben ikonográfi ailag is társtalan: legközelebbi analógiáját a szerző egy Roberto d’Oderisiónak tulajdonított, 1350 körül készült táblaképben találta meg. A nápolyi Anjou-udvar festőjének kompozíciója a magyarországi Anjoukat szolgáló, Füzéren is birtokos Drugeth család közvetítésével kerülhetett ide, még ha a család közvetlen megrendelői szerepe nem is feltételezhető. 

Pócs Dániel egy tűzkárokat és tragikus következményekkel járó restaurálási beavatkozást is elszenvedett corvina (Battista Mantovano) keletkezés-, vándorlás-, és pusztulástörténetét tárta fel – többek között a kézirat általa megtalált, eddig hiányzó lapjainak segítségével. A Mátyás királynak dedikált kódex az 1480-as évek végén Rómában készült, a 17–18. században több itáliai család (Pignatelli, Gizzi) kezén is megfordult, majd egy ideig a római jezsuiták könyvtárában őrizték. 1870-ben nyoma veszett, legközelebb 1912-ben bukkant fel Párizsban, ahol Ernst Lajos vásárolta meg. A kódex provenienciája utáni nyomozás vezette el két másik, szintén Mátyás király könyvtárából származó kódexhez (Cicero- és Didymuscorvina), amelyek – mint a tanulmányból kiderül – ugyanakkor, ugyanott és ugyanolyan rejtélyes körülmények közt tűntek el Rómából. 

Római előkép honi környezetbe adaptálását mutatja be Boncz Hajnalka az ismert műpártoló-műkedvelő főúr, Waldstein János egyik megbízása kapcsán. A gróf pártfogoltjával, az ifjú Pállik Bélával 1871-ben készíttetett várpalotai kastélyának könyvtárába freskómásolatot: Guido Reni Aurora-kompozíciójának (ered. Róma, Casino Rospigliosi) redukált változatát. A témaválasztás és a kompozíció átalakítása (a falképről végül a főalak, Aurora elmaradt) a gróf személyes közreműködésével történt, megbízásának kontextusát vizsgálva nemcsak a – szintén Reni kompozíciója után készült – lehetséges mintaképek köre, hanem a kópia megrendeléséhez vezető, a másolatok muzeológiai-pedagógiai szerepét átértékelő szemléletváltás is körvonalazódott. 

Corvina-kódexeket, de nem római, hanem többségében firenzei eredetűeket, tárgyal Nagy Eszter recenziója, aki a Zsupán Edina és Christian Heitzmann szerkesztésében, a wolfenbütteli corvinákról 2014-ben közreadott Corvina Augusta kötetről írt kritikát. Végh János pedig a nem utolsósorban corvina-kutatóként is ismert Rómer Flóris munkásságáról 2015-ben megjelent, Kerny Terézia és Mikó Árpád által szerkesztett Archaeologia és műtörténet című kiadványt ismerteti. 

Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo