Megjelentek az Ars Hungarica 2016. évi 2-3. számai

Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény (MKE – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium) közös konferenciát rendezett 2016. február 19-én Törékeny érték: a gipsz a 19-20. századi múzeumi és oktatási gyakorlatban címmel. Az egynapos tanácskozás célja a gipsz sokrétű felhasználásának és szerepének bemutatása volt a 19–20. századi magyar múzeumi és oktatási gyakorlatban. Az Ars Hungarica 2016. évi második és harmadik számai a konferencián elhangzott előadásokból szerkesztett tanulmányokat és korábban még nem publikált gipsz emlékekkel kapcsolatos forrásközléseket tartalmaznak.

A gipsz művészeti és múzeumi alkalmazásának kutatása az utóbbi évek erősödő jelensége a nemzetközi tudományosságban, számos tudományos szimpózium tárgyalja a témát különféle nézőpontokból. Csatlakozva a külföldi konferenciákhoz, a gipszmásolatok, gipszgyűjtemények iránti fokozódó érdeklődéshez, a Törékeny érték konferencia szervezésekor egyik fő célkitűzésünk volt, hogy átfogó képet kapjunk a hazai gyűjteményekben őrzött gipsztárgyakról, állapotukról, helyzetükről, feldolgozottságuk mértékéről, jövőjükről, illetve kirajzolódjanak a vakfoltok, hiányos területek mind a múzeumi, mind az oktatási gipszgyűjtemények esetében. A konferencia szekcióiban a gipszmásolatokat múzeumi környezetben, a gipszmásolatok és -modellek útját a középítkezésektől a közgyűjteményekig, valamint a gipszmintákat oktatási környezetben vizsgáló előadások szerepeltek. 

AH 2016

 

A múzeumi és oktatási témájú második lapszám tanulmányainak első egysége az ország legjelentősebb képzőművészeti gyűjteménye, a Szépművészeti Múzeum gipszmásolatainak beszerzését, azok későbbi sorsát, valamint jövőjük alakulását veszik sorra. A szobrászat történetének bemutatását szolgáló gipszmásolat-gyűjtemény a kialakulását veszi számba Rózsavölgyi Andrea és Bognár Zsófia tanulmánya, Szőcs Miriam pedig egy esettanulmányon keresztül világítja meg a gyűjteményépítés mechanizmusait. A gyűjtemény jelenlegi, az ország több intézményében elszórt állapotát veszi számba Andó Géza és Baku Eszter kitekintése. A jövő útjait, a múzeum felújítását és a külső raktárak elkészülte utáni lehetőségeket a kurátor Szőcs Miriam és az építész Vasáros Zsolt írása mutatja be.

A tanulmányok másik csoportja a gipszek oktatási felhasználását tárgyalja. Katona Júlia tanulmánya kezdi magyar művészeti oktatás intézményeiben őrzött gipszanyag elemzését a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium muzeális gyűjteményében, a Schola Graphidis Művészeti Gyűjteményben található középfokú művészeti oktatást támogató, az utóbbi években rendszerezett és számba vett gipsztárgyak elemzésével. A gipszek oktatási célú felhasználásának elterjedtségéről és oktatásban betöltött változatos lehetőségeiről szól Székely Miklós tanulmánya a zalatnai egykori Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipariskola pár évvel ezelőtt megmentett gipszgyűjteménye kapcsán. Salamon Gáspár tanulmánya a gipsz oktatási és épületplasztikai lehetőségeinek határait feszegető Maróti Géza teoretikus és gyakorlati tevékenységét mutatja be. Albert Ádám, Káldi Richárd és Pusztai Barbara a Magyar Képzőművészeti Egyetem mindeddig feltáratlan oktatási gipszminta gyűjteményét elemzik.

A múzeumi és oktatási szerep mellett a gipszhasználat az építészet területén vált különösen jelentőssé, ezt a szerepet mutatja be a harmadik lapszám írásai a korszak két jelentős fővárosi középítkezése köré szervezve mutatják be. Sisa József a budapesti Országházhoz készült gipszmodellek történetét és szerepét elemzi részletesen. Az előzőekben bemutatott új középület után egy egyházi épület felújításának bemutatása következik két, egymásra épülő tanulmányon keresztül. Farbakyné Deklava Lilla a Budavári agyboldogasszony-templom (Mátyás-templom) Schulek-féle átépítésének dokumentumain és tárgyi emlékein keresztül értelmezi a gipszminták felhasználását. Módy Péter a templom építkezése során az Országházhoz hasonlóan felhasznált és szerencsésen fennmaradt gipszmodell restaurálásának tapasztalatait mutatja be. A középítkezésekről a korszak gyakorlata alapján a gipszmodellek és minták gyakran oktatási és közgyűjteményekbe kerültek. A konferencia tanulmányait két forrásközlés egészíti ki. Havasi Krisztina és Végh András a Mátyás-templom középkori kőfaragványainak gipszmásolatainak és a Schulek Frigyes-féle helyreállításból historizáló gipszmintáinak 2006-os állapotfelmérését és katalógusát közlik. Papp Júlia az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola gipszgyűjteményének történetével kapcsolatos forrásokat közli.

A meglévő eredmények bemutatásával és a hiányosságokat körvonalazva, bízunk benne, hogy ezzel a dupla tanulmánygyűjteménnyel lendületet adhatunk a gipszmásolatok, gipszminták történeti kutatásához és restaurálásuk mellett a hazai gipszgyűjtemények muzeológiai szempontú feldolgozásához.

Facebook

Közlemények

 • 2017. március 20.

  A lipótvárosi képadatbázis legújabb fejlesztése

  Örömmel adunk hírt róla, hogy a lipótvárosi épületek képi feldolgozása tovább halad előre. Ennek eredményeként a felvételek száma is jelentősen megszaporodott, és egy átláthatóbb és könnyebben kezelhető, utcákra bontott ...
 • 2017. március 1.

  Gyűjteménykezelői álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet a Művészeti Gyűjtemény gyűjteménykezelői munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.
 • 2016. november 20.

  Költözés miatti zárva tartás

  Az MTA BTK költözése miatt 2016. december 1-től a Művészettörténeti Intézet Adattárában, Könyvtárában, Fényképtárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat.  UPDATE Az új központ bútorzatának beszerzés...
 • 2016. november 20.

  Penna Bölcsész Könyvesbolt

  Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, együttműködve a Magyar Nemzeti Múzeummal, 2016 nyarán megnyitotta új könyvesboltját, Penna Bölcsész Könyvesbolt néven. A könyvesbolt missziója a bölcsészet- és társada...
 • 2016. november 3.

  Meghívó doktori védésre

  MEGHÍVÓ Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola nevében tisztelettel meghívjuk Önt Véri Dániel Major János (1934–2008). Monográfia és oeuvre katalógus ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo