Konferencia: A középkori pécsi székesegyház és a Dóm-kőtár IN MEMORIAM TÓTH MELINDA

Dr. Tóth Melinda művészettörténész a középkori művészet kimagasló kutatója volt. Széleskörű tudáson, felkészültségen nyugvó kutatásait három fő témának szentelte. Az Árpád-kori magyarországi falfestészetről szóló könyvének megjelenése (1974) után figyelme a korszak szobrászata felé fordult. Ez irányú eredményeit az 1978-as székesfehérvári Árpád-kori kőfaragványok című kiállítás megrendezése és a hozzá készült kataló- gus összeállítása során összegezhette. Ez a kutatás már előkészítette az utolsó nagy téma, a pé- csi székesegyház román kori kőfaragványainak feldolgozását, melynek eredménye a Dóm-kőtár példaértékű kiállítása.

Időpontja: 2015. október 15-16. 
Helyszíne: Pécs, Dóm-kőtár, Káptalan u. 8.

Program

Október 15. csütörtök

10:50-11:00 Köszöntés –Heidl György és Raffay Endre
11:00-11:40 Marosi Ernő: A pécsi székesegyház művészete és a magyarországi romanika
11:40-12:20 Prokopp Mária: Janus Pannonius pécsi püspök és a képzőművészet
12:20-13:00 Visy Zsolt: Az ókeresztény temető és a pécsi székesegyház kapcsolata
13:00-14:00 Ebédszünet
14:00-14:20 Raffay Endre: A Dóm-kőtári faragványok stílusösszefüggései
14:20-14:40 Simon Anna: A pécsi székesegyház Szent Kereszt oltárának kőfaragványai
14.40-15:00 Szakács Béla Zsolt: A pécsi székesegyház altemplomi lejáratainak domborművei
15:00-15:30 Vita
15:30-16:00 Kávészünet
16:00-16:20 Lővei Pál: A gótika és a pécsi székesegyház
16:20-16:40 Szőke Balázs: A késő-gótikus pécsi székesegyház
16:40-17:00 Farbaky Péter: A reneszánsz és a pécsi székesegyház
17:00-17:30 Vita

 

Október 16. péntek

9:00-9:10 Udvardy György megyéspüspök köszöntője
9:10-9:30 Bertók Gábor: Beszámoló a pécsi székesegyházban végzett földradar mérésekről
9:30-9:50 Tóth Zsolt: Az ókeresztény nekropolis és a középkori székesegyház Pécsen
9:50-10:10 Buzás Gergely: A pécsi székesegyház és püspökvár középkori építési korszakai
10:10-10:30 Fedeles Tamás: Történeti források a pécsi székesegyház kutatásához
10:30-11:00 Vita
11:00-13:20 Szünet
13:20-13:40 Osgyányi Vilmos: A pécsi kőfaragványok bemutatásának koncepciója
13:40-14:00 Rostás Tibor: Középkori kőfaragványok bemutatási lehetőségei Pécsen
14:00-14:20 Tóth Mária: Középkori kifestésrétegek vizsgálata a pécsi székesegyház kőtárában
14:20-15:00 Vita
15:00-15:20 Kávészünet
15:20-15:40 Tüskés Anna: A pécsi székesegyház kutatásának képi forrásai
15:40-16:00 Wehli Tünde: Emlékezés Tóth Melindára
16:00 -16:20 Havasi Krisztina: A középkori pécsi székesegyház és Tóth Melinda kutatásai
16:20-16:40 Vita
16:40 – Zárszó

Facebook