Továbbélő utópiák

Továbbélő utópiák: életreform törekvések a 20. század első felében

Recepciós és intézményesülési folyamatok a korabeli magyar társadalom, pedagógia és a
művészetek tükrében

Tudományos szimpózium, Időpont: 2013. január 17-18.

Helyszín: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., Kari
Tanácsterem (104-es terem)

A rendezvény szervezői:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai
Kar Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék,

ELTE Neveléstudományi Doktori
Iskola Pedagógiatörténeti Program

Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete

Magyar Táncművészeti Főiskola2013. január 17. csütörtök

13.00 Prof. Dr. Pukánszky Béla: Megnyitó:

13.15. Prof. Dr. Németh András: Életreform – értelmezési és
rendszerezési kísérlet egy sokszínű mozgalom kapcsán

14.00. Dr. Forgács Péter: Világközösség vagy diffúzió? Az
újintézményesülés néhány szabadalma és tévedése az életreform mozgalmak
kapcsán.

14.30. Dr. Szarka Emese: Új Vallási Mozgalmak az életreform
mozgalmak jellemzőinek tükrében

15.00 Vita

15.15. Kávészünet

15.30. Berzsenyi Emese: Az életreform filozófiai
irányzatainak történeti hátterei

16.00. Dr. Mikonya György: Életreform koncepciók a magyar
katolikus és protestáns egyházban a XX. század első felében

16.30. Dr. Vincze Beatrix: Lesznai
Anna, Ritoók Emma és Tormay Cécile – szellemi útkeresésének és
reformtörekvésének kapcsolata az életreform mozgalommal

17.00. Vita

17.15. Kávészünet

17.30 Dr. Sanda István Dániel:
Iskolaépület-típusok és életreform-motívumok a Bárczy-korszak iskoláiban

18.00. Kempf Katalin – Pirka Veronika: Az
életreform-mozgalom megmentés motívumának megjelenése a főváros és vidék
pedagógiai sajtóban

18.30. Vita

2013. január 18.

9.30. Dr. Tészabó Júlia: Reformtörekvésekről, egy játékszer kapcsán

10.00. Prof. Dr. Németh András: Az életreform kommuna-törekvések hazai recepciója a
két világháború közötti időszakban – a szentendrei „bubáni kolónia"

10.30. Prof. Dr. Boreczky
Ágnes: Mozdulatművészet a korabeli társadalomban

11.00 Vita

11.15 Kávészünet

11.30. Prof. Dr. Beke László: Családi kapcsolatok az építészet - mozdulatművészet -
gyógytorna háromszögében

12.00. Vincze Gabriella: „Párizs-Berlin" - megjegyzések
Kepes Éva kapcsán a magyar mozdulatművészet Bauhaus és avantgárd kapcsolataihoz

12.30. Dr. Mizerák Katalin:Egy új formanyelv az alkotás és
pedagógia szolgálatában

13.00 Vita

13.30 Ebéd

14.30. Fenyves Márk: Történetek az Orkesztika Iskolából

15.00. Dr. Bolvári Takács Gábor és munkatársai: Mozdulatművészet és színpadi tánc: párhuzamok és
kereszteződések a 20. század első felében (kutatási beszámoló)

16.00 Vita

16.15. Kávészünet

16.30 Zárszó

Facebook