Identitások és váltások


Interdiszciplináris
szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában

2012. december 6–7.

Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem

Budapest, I. Táncsics Mihály utca 7.

Az MTA BTK
intézeteinek együttműködésével szervezi az MTA BTK Filozófiai Intézet
Filozófiatörténeti

Kutatócsoportja és „A
magyar filozófiatörténet narratívái (1792–1947)" OTKA-témacsoport

Program és absztraktok

Facebook