Munkatársat keresünk

 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
gyűjteménykezelő

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű (4 hónap próbaidő után max. 3 évig tartó) közalkalmazotti jogviszony (lejárta után meghosszabbítható).

Foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidő (heti 20 órás)

A munkavégzés helye:
MTA Művészeti Gyűjtemény
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • revíziós nyilvántartás kezelése,
 • szerződéstervezetek készítése,
 • koordinációs munka (műtárgyszállítás, képtári vezetések szervezése és azokban való közreműködés, fotóanyag rendezése és nyilvántartása),
 • külső intézményekkel való kapcsolattartás,
 • intézeti adminisztratív munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • emelt szintű szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi végzettség,
 • angol, német vagy francia nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai,
 • a pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a Kutatóközpont kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírásban szereplő azonosító számot: MTA BTK-KP/2270-1/2014, valamint a munkakör megnevezését: gyűjteménykezelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btk.mta.hu oldalon szerezhet.

Facebook